ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะ... ทำง่าย(ได้ผลจริง)

ผู้แต่ง: บูรังก้า

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“ประสบการณ์ทางศาสนา” นั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัว เมื่อเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็เลยยากที่จะนำมาถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจและรับรู้ได้ แต่ผู้เขียนคือ “บูรังก้า” กลับทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีสื่อสารที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือ การบอกเล่าในลักษณะ “ชวนคุย” หรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า “Dialogue” นั่นเอง
ในการชวนคุยนั้นจะมีการเล่าถึงประสบการณ์มากมายหลายแบบที่รอคุณอยู่ในโลกของธรรมะ พร้อมกับชี้ให้เห็นถึง “ปมบางอย่าง” ที่เกิดจากความไม่แยบคายในการปฏิบัติ และปมนี้นี่แหละที่จะกลายเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของคุณ