ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกกบฏ

ผู้แต่ง: สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เขียน / ชรินทร์  แช่มสาคร   

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“บันทึกกบฏ” เล่มนี้ คือหนังสือรวบรวมความคิดและชีวิตของ “สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม” ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้าง “รัฏฐาธิปัตย์” ได้ ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดก็ตาม การปฏิวัติประชาชนก็จะต้องเกิดขึ้นโดยมวลมหาประชาชนเอง โดยไม่ปล่อยประเทศไว้ในมือของนักการเมืองและชนชั้นนำอีกต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-15 01:20