ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมเล่ห์เสน่หา

ผู้แต่ง: ณปุณ

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

... ความรักผลักดันให้คนเราทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ ขณะเดียวกันก็มีอานุภาพที่สามารถทำลายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่าจีสิ่งใดทำได้เช่นกัน ...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-12 01:18