ข้อมูล eBook

ชื่อ: กล้วยไข่ส่งออก

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"กล้วยไข่เป็นพืชที่ต้องมีเทคนิคในการปลูก
ในเล่มนี้มีบอกไว้อย่างละเอียด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถตัดขายได้
"