ข้อมูล eBook

ชื่อ: จอมใจเศรษฐวัตร

ผู้แต่ง: นปารมี

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความรักทับซ้อนท่ามกลางการเมือง ที่พลิกผักให้หัวใจของสตรีสองนางต้องเจ็บช้ำ และเมื่อความรักกลับกลายเป็นความแค้น สตรีหนึ่งคิดทำลาย ขณะอีกสตรีหนึ่งกลับปกป้องแล้วองค์จอมทัพใหญ่จะทำฉันใด ระหว่างความรักในวัยเยาว์ และสตรีผู้เป็นที่เสน่หาในดวงใจ