ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์บากแผลหลังการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง: สายสกุล  เดชาบุตร

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนึ่งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูป
การเมืองการปกครองครั้งใหญ่
และผนวกเรื่องราวของการกบฏชาวบ้าน
ในจำนวน ๕ ครั้งในสมัยนั้น
"