ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกลูกให้เป็นมังกร

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน
ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง!
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-12 01:18
2018-09-16 01:11
2018-08-27 01:11
2018-04-18 01:11
2018-01-31 01:09
2018-01-23 01:10
2018-01-19 01:10