ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลูกบุญให้ลูกดี  

ผู้แต่ง: โหราเอก (กฤษณะพงศ์ กำลังเอก)

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องของการเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญต่อบุคคลผู้เป็นพ่อแม่อย่างมาก เราได้เห็นถึงความสนใจต่อวิธีการเลี้ยงดูลูกๆ ของพ่อแม่ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอัจฉริยะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งวิธีการต่างๆ ในการเลี้ยงลูกเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญานั้น ในหนังสือที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปต่างมีขายกัน โดยหนังสือเหล่านั้นก็เป็นแนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่มีลูกทุกๆ ท่าน เพื่อให้ได้รับรู้แนวทางในการเลี้ยงดูโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก
นอกเหนือจากการอ่านหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้ว กุมารแพทย์ในสถานพยาบาลหรือในโรงพยาบาลต่างๆ ก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าสำหรับพ่อแม่ที่ใส่ใจลูกแล้วคงไม่ใช่เรื่องยากเลยในการพัฒนาลูกน้อยให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่เรียนเก่ง มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี