ข้อมูล eBook

ชื่อ: Tense + กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้!

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมสรุปหลักสำคัญของการใช้ Tense ทั้ง 12 ชนิด และคำกริยา 3 ช่องที่ต้องพบบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน มากกว่า 1,200 คำ ทั้งนี้ ยังเสริมความเข้าใจขึ้นกับแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน การสอบ และการทำงาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-21 01:23
2018-11-15 01:20
2018-10-17 01:22
2018-09-14 01:14
2018-08-26 01:11
2018-08-26 01:11
2018-05-09 01:09
2018-04-25 01:08
2018-04-03 01:09
2018-03-27 01:07