ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

สรุปเข้มเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญถึง 5 ชุด ครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วน Listening-Speaking, Reading และ Writing พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแบบจัดเต็มและเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวสอบในระบบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมั่นใจ!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-02 01:12
2019-02-02 01:12
2019-02-02 01:12
2019-02-02 01:12
2019-01-26 01:11
2019-01-26 01:11
2019-01-26 01:11
2019-01-26 01:11
2019-01-19 01:14
2019-01-19 01:14
2019-01-19 01:14
2019-01-19 01:14
2019-01-12 01:18
2019-01-12 01:18
2019-01-11 01:16

หน้า