ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง: อ.มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมที่นำเสนอเกม และกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการที่จะคิดโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยตัวอย่างผลงาน และภาพประกอบ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-07 01:17
2018-01-22 01:10
2018-01-21 01:08