ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Mind Map พูดเกาหลี แบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ มีตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำศัพท์ท้ายบท สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้อย่างไม่ยากเย็น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-14 01:09
2019-03-02 01:09
2019-02-12 01:10
2019-01-19 01:14
2019-01-11 01:16
2019-01-07 01:17
2018-08-30 01:19
2018-05-08 01:11
2018-03-03 01:12
2018-02-20 01:07
2018-02-14 01:12
2018-02-10 01:10
2018-02-02 01:08
2018-01-29 01:09
2018-01-23 01:10

หน้า