ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Mind Map พูดญี่ปุ่น แบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ มีตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำศัพท์ท้ายบท สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้อย่างไม่ยากเย็น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-02 01:12
2019-01-19 01:14
2019-01-12 01:18
2019-01-06 01:15
2018-11-21 01:23
2018-08-27 01:11
2018-03-14 01:09
2018-02-13 01:11
2018-02-04 01:10
2018-01-28 01:11
2018-01-23 01:10
2018-01-19 01:10