ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมหมวดหมู่ของคำศัพท์ คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แยกเป็นประเภทให้หาง่าย อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ และ Mind Map โยงให้เห็นชัดเจน รวมไปถึง “เรื่องน่ารู้” และ “ข้อสังเกต” ท้ายบท เพื่อช่วยให้ผู้อ่านจำได้ง่าย และเกิดการเข้าใจแบบองค์รวม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบในระดับต่างๆ อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-19 01:14
2019-01-12 01:18
2019-01-07 01:17
2018-10-31 01:21
2018-03-14 01:09
2018-02-17 01:08
2018-02-13 01:11
2018-01-27 01:09
2018-01-23 01:10
2018-01-19 01:10
2018-01-06 01:09