ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการเรียนรู้การบูรณาการแบบองค์รวม

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแบบองค์รวม ที่ใช้ Strand Map และ Benchmark เป็นการบูรณาการในแนวใหม่ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งระดับประถมและมัธยม ตามที่ได้ทดลองใช้ ทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนามาแล้ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-02 01:12
2019-01-26 01:11
2019-01-19 01:14
2019-01-11 01:16
2019-01-06 01:15
2018-02-17 01:08
2018-02-06 01:09
2018-02-02 01:08
2018-01-23 01:10
2018-01-19 01:10