ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ปริศนาคำทายเก่งอังกฤษคิดให้ไว

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอเกมภาษาปริศนาคำทายที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ มาผูกเป็นประโยคสั้นๆด้วยไวยากรณ์ง่ายๆ และเป็นคำคล้องจองให้ทายว่าคืออะไร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับทักษะการคิด  มีเฉลยท้ายเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-16 06:09
2019-02-11 01:13
2019-02-02 01:12
2019-01-19 01:14
2019-01-06 01:15
2018-09-20 01:12
2018-08-27 01:11
2018-05-09 01:09
2018-03-13 01:09
2018-03-04 01:10
2018-02-26 01:10
2018-02-17 01:08
2018-02-13 01:11
2018-02-09 01:10
2018-02-04 01:10

หน้า