ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ข้อคิดและคำคม ฉบับ 2 ภาษา

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอข้อคิดและคำคมภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต การเรียน การงาน และสังคม เหมาะสำหรับการพัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีจิตใจเข้มแข็งและรู้จักดูแลสิ่งรอบตัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-19 01:13
2019-02-16 06:09
2019-02-11 01:13
2019-02-02 01:12
2019-01-26 01:11
2019-01-22 01:17
2019-01-17 01:18
2019-01-11 01:16
2019-01-06 01:15
2018-11-12 01:23
2018-09-24 01:13
2018-09-11 01:13
2018-08-27 01:11
2018-03-13 01:09
2018-03-04 01:10

หน้า