ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ไม่ยาก Basic English Grammar รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถนำไปต่อยอดได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน Basic English Conversation บทสนทนาพื้นฐานที่คุณต้องรู้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน การท่องเที่ยวได้ไม่ยาก Basic English Vocabulary คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลากหลายหมวดหมู่ ครอบคลุมการสื่อสารในชีวิตประจำวันรอบด้าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:10
2019-01-19 01:14
2019-01-19 01:14
2019-01-13 01:17
2019-01-11 01:16
2019-01-06 01:15
2019-01-06 01:15
2018-11-24 01:17
2018-09-03 01:09