ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Tense + กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้!

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมสรุปหลักสำคัญของการใช้ Tense ทั้ง 12 ชนิด และคำกริยา 3 ช่องที่ต้องพบบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน มากกว่า 1,200 คำ ทั้งนี้ ยังเสริมความเข้าใจขึ้นกับแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน การสอบ และการทำงาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-16 06:09
2019-02-12 01:10
2019-02-11 01:13
2019-02-02 01:12
2019-02-02 01:12
2019-01-26 01:11
2019-01-26 01:11
2019-01-19 01:14
2019-01-19 01:14
2019-01-11 01:16
2019-01-11 01:16
2019-01-06 01:15
2018-11-21 01:23
2018-11-15 01:20
2018-10-17 01:22

หน้า