ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ ทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-20 01:18
2019-01-19 01:14
2019-01-12 01:18
2019-01-12 01:18
2019-01-07 01:17
2019-01-07 01:17
2018-11-21 01:23