ข้อมูลวีดีโอ

มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

มาร์ชฤทธิยะวรรณาลัย

ฤทธิยะวรรณาลัย มั่นอยู่ในความสามัคคี
ฤทธิยะวรรณาลัย มั่นอยู่ในความดี

ชาวฤทธิยะน้ำใจเราจักบากบั่น การเล่าเรียนเพียรหมั่น สนใจ
สร้างสรรค์ สถาบันเราให้ รุ่งเรืองยิ่งใหญ่ เพื่อไทยพัฒนา
ร่วมใจ ปรองดองเหมืองน้องและพี่ มั่นคงสามัคคี เพื่อศักดิ์ศรีนานมา
เมื่อธงฟ้าเหลืองสบัดพริ้ว หัวใจเราปลิวระเริงร่า ฤทธิยะสง่างามพลัน

ตั้งใจ หมั่นเรียน อ่านเขียนเพียรด้วยใจมั่น
ด้วยใจ ใฝ่ฝัน สร้างตนให้ทันโลกไป
เร่งเรียน อย่าช้า การศึกษาสร้างไทยยิ่งใหญ่
ร่วมแรง รวมใจ สร้างตนสร้างไทยเถิดเอย

ฤทธิยะ ฤทธิยะวรรณาลัย

ร่มธงฟ้าเหลือง สัญลักษณ์รุ่งเรือง พลิ้วลมแลวิไล
ด้วยความมั่นใจ สามัคคีพาให้ เกิดความมั่นคง
ไม่เคยหวั่นไหว มีระเบียบวินัย ด้วยน้ำใจสูงส่ง
ฤทธิยะเราสร้าง เป็นตัวอย่างอันเที่ยงตรง ฤทธิยะดำรงตลอดกาล